Drive Sweden Forum 2021

Den årliga konferensen Drive Sweden Forum ägde rum den 28 januari. På agendan med titeln ”From Innovation to Implementation” fanns en del olika ämnen kopplade till framtida mobilitet, från AI och uppkoppling till smarta städer, lagar och regelverk samt autonoma fordon [1]. Det fanns två segment på konferensen som är särskilt relevanta för vårt nyhetsbrev.

Det första är en beskrivning av Kinas färdplan för autonoma fordon presenterat av Gong Weije, Vice President på China Intelligent & Connected Vehicles Institute (CICV). Kinas Society of Automotive Engineers (SAE) publicerade en roadmap för intelligenta och uppkopplade fordon 2016, och i presentationen diskuterade Gong Weije den nya upplagan som ska publiceras. Färdplanen innehåller bl.a. en uppskattning att passagerarfordon kommer komma ut på marknaden med hög nivå av automation för stadstrafik år 2025 och med full automation för alla operationella domäner år 2030. År 2030 förutsägs också vara året då uppkoppling får en roll för beslutsfattandet hos fordonen, snarare än bara en roll i perception.

Den andra presentationen är en genomgång av läget med fordon med hög automationsnivå presenterat av T. Russell Shields, VD för RoadDB som utvecklar mjukvara för vägdata och lokalisering i autonoma fordon. Presentatören skiljer på fordon med hög automationsnivå avsedda för mobilitetstjänster, och de avsedda för privatpersoner i flera avseenden bl.a. kostnad och kvalité av teknologin, operationella designdomäner, och bredden av målgrupp. Det är just med anpassningen efter flera operationella designdomäner som vi kommer komma vidare med lagstiftning och regelverk enligt Shields. Vidare tog han upp några intressanta frågor: Hur bra behöver ett fordon med hög automationsnivå vara för att samexistera med manuella fordon? Vad händer när det inte finns några manuella förare kvar att lära ifrån? I slutet på presentationen, i en kort frågestund, uttryckte presentatören att han inte är optimistisk gällande robotaxi på grund av utmaningar i att hantera dåligt väder, och han uttryckte även att målsättningen som kom från Kina i den tidigare presentationen var överambitiösa, men att man kommer nå de målen allteftersom.

Ni kan titta på video från hela konferensen här.