Siffror från Peking

Tester med självkörande fordon i Kina har ökat drastiskt under de senaste två åren. Här kommer några intressanta siffror från 2020 Beijing Autonomous Vehicles Road Test Report [1,2]:

  • Fram till och med den 5 februari 2021 hade Peking dedikerat 200 allmänna vägar motsvarande ungefär 600 km för testning av självkörande fordon. Dessa ligger inom stadens ekonomiska och tekniska utvecklingszon samt inom Haidian, Shunyi och Fangshan distrikten.
  • Staden har beviljat tillstånd för totalt 87 självkörande fordon från 14 företag som ger dem rättigheter att genomföra tester på allmänna vägar i de dedikerade områdena.
  • Under 2020 deltog 73 självkörande fordon i tester och körde sammanlagt över en miljon kilometer med passagerare ombord.
  • Totalt hade testfordonen kört 200 000 km på testbanor, med 19 kollisioner och inga skador.
  • Ungefär 50% av fordonen i testflottan var producerade i Kina, medan 80% av testflottan bestod av ”nya energifordon” (oklart vad det innebär exakt).
  • Baidu var det ledande företaget i alla kategorier som tagits upp i rapporten. I slutet av 2020 hade totalt 15 006 personer beställt Baidus självkörande fordon via sina mobiltelefoner. Av dem konstaterade 90% att de var villiga att använda tjänsten igen.

Källor

[1] Jie, Z., China Dialy, Report lays out figures on Beijing’s self-driving vehicle tests. 2021-02-08 Länk

[2] Baidu. Baidu Tops Beijing Autonomous Vehicles Road Test Report for the Third Consecutive Year. 2021-02-05 Länk