Detta hände också under helgerna

  • Hur ska autonoma fordon programmeras att agera när en olycka håller på att ske? Ska bilen primärt fokusera på att rädda så många liv som möjligt även om det innebär att passagerarna omkommer eller ska den skydda passagerarna till varje pris? Ska bilen välja mellan dessa två ytterligheter slumpmässigt? Gill Pratt som leder Toyota Research Institute menar att det är meningslöst att lägga tid på denna typ av tankeexperiment då man hittills inte lyckats formulerat några bra lösningar. [1]
  • Utformar autonoma fordon för att förenkla livet för bilister. Det stod klart på CES förra veckan att både biltillverkare och leverantörer nu fokuserar mer än någonsin på att utveckla tjänster för att se till att människor ska uppleva att deras liv blir bättre med ökande automation i bilen. Speciellt leverantörerna som historiskt sett tjänat pengar på att sälja hårdvara ser nu att en stor det av värdet som kan kommersialiseras ligger i mjukvaran. [2]
  • Biltillverkare går ihop med tech-bolag för att möta framtidens kundbehov. Biltillverkarna grämer sig över att deras bransch står inför en radikal förändring. Man ser nu det dubbla hotet som uppstår på grund av att dagens teknik enkelt möjliggör samåkning och autonomt körande. Då bilen traditionellt sätt använts som statusmarkör blir det nu annorlunda om kunderna skiftar fokus till vem som kan erbjuda den bästa mjukvaran. För att inte hamna i efterkälken har nu flera biltillverkare både gått ihop med tech-bolag för att kunna möta kundernas behov. Detta samtidigt som man pilot-testar flera samåkningstjänster. [3]
  • Ford och Google inleder förhandlingar för att tillsammans utveckla nästa generations autonoma fordon. Ingen av parterna har dock bekräftat denna nyhet utan man säger från Googles sida att man inlett samtal med flera biltillverkare. Yahoo Auto har även rapporterat att skulle Ford ingå i partnerskap med Google skulle det vara som ett joint venture som rent juridiskt skulle vara fristående från Ford. [4]

Källor:

[1] Autonomous vehicles will be safer, not perfect, 2016-01-10 Länk

[2] Autonomous vehicle architects begin to contemplate the human inside, 2016-01-11 Länk

[3] The driverless, car-sharing road ahead, 2016-01-09 Länk

[5] Ford in talks with Google bo build self-driving cars, 2015-12-21 Länk