Buss-pooler i Kina och Finland

Bus sharing eller buss-pooler är på gång i Kina. IT-företaget Alibaba investerar i entreprenörsföretaget Beijing Jie Wo Technology. Jie Wo har lanserat en mobilapp för Beijing, med vilken användarna kan boka och köpa sittplats på en buss och se var den befinner sig i realtid. Rutten bestäms av användarna, var de är och vart de ska.

Tjänsten syftar till att tillgodose mobilitetsbehoven hos människor som jobbar i Beijings centrum. Liknande tjänster är Didi bus sharing i Beijing och Shenzhun, Dada Bus och Pig Bus i Shanghai. Priserna varierar från 5 – 15 RMB. Många tycker tjänsten är bra: enklare än kollektivtrafik eller att köra egen bil och billigare än taxi.

Även Finland har börjat med buss-pooler. 2013 startade Helsingforstrafiken tjänsten Kutsuplus, där användarna kan ange var de befinner sig, vart de vill åka och om de har några speciella krav t.ex. bagage [1]. Kutuplus tar sedan fram den bästa rutten och hämtar och lämnar passagerarna vid närmaste vanliga busshållplats. Första året fick man 13 000 användare.

Egen kommentar

Det här handlar alltså om manuella bussar. Frågan är om Shanghai m.fl. städer kommer att följa i t.ex. La Rochelles spår och börja köra med autonoma bussar och då få autonoma buss-pooler.

Tack Anne Yu för översättningen från kinesiska.

Källor

[1] The city as Connector: lessons from Helsinki, 2015-05-19 Länk