Brittiska försäkringsbolag går samman

I ambitionen att ta en ledande roll inom både uppkopplade fordon och autonoma fordon går nu några av de största försäkringsbolagen i Storbritannien samman för att försöka tackla de förändringar branschen står inför i samband med introduktionen av autonoma fordon.

Totalt har 11 försäkringsbolag gått samman i en joint venture för att företräda försäkringsindustrin samtidigt som den brittiska staten fattar beslut om hur man ska gå tillväga för att introducera autonoma bilar på de brittiska vägarna. Alliansen som kallar sig för The Automated Driving Insurers Group (AGID) kommer att arbeta tillsammans med den brittiska regeringen för att undersöka hur autonoma bilar kan få ett stort genomslag.

AGID har hittills redan identifierat flera frågeställningar kring autonoma fordon som behöver besvaras,  till exempel vem som ska hållas ansvarig vid en olycka och hur man hantera bilar med olika grader av automation när de försäkras för att nämna några. Dock har man uttryckt ett visst bekymmer för hur man ska samla in och lagra data från varje enskilt fordon för att kunna öka trafiksäkerheten. Man undrar också om man behöver ändra den befintliga Trafiklagstiftningen och vad det är man skulle behöva ändra i så fall.

Då autonoma bilar förväntas rulla på vägarna först mellan åren 2020 – 2025 och ha nått en kritisk massa först vid år 2040 enligt McKinsey, kräver det att försäkringsbolagen ändrar värdeerbjudandet i deras befintliga affärsmodell för att överleva.

Denna förändring i affärsmodellen kan innebära att man går från att ha miljontals privatpersoner som kunder till att man istället har några få fordonstillverkare och infrastrukturhållare som slutkunder, liknande det man har för kryssningsrederier.

Källor:

Allianz, Zurich and AXA unite to regulate UK driverless car insurance, 2016-01-19, Länk