TRB Annual Meeting

Skrivet av Cristofer Englund och Azra Habibovic

Förra veckan var det dags för årets upplaga av Transport Research Board (TRB)-konferensen som hittills hållits 95 gånger i USA. Den drog till sig över 12 000 transportentusiaster, inklusive oss som var där för första gången.

TRB påminner mest om vårt Transportforum, fast mycket större. Över 750 sessioner, över 5000 presentationer, och många olika ämnen som har med olika typer av transporter att göra. Däribland automatiserade och uppkopplade transporter. Vår uppfattning var att det fanns väldigt många sessioner, möten, etc. som handlade just om detta, men från diskussioner med personer som varit med på TRB tidigare fick vi veta att det var ganska få i jämförelse med för två år sedan.

Vi deltog mestadels på presentationer som hade med automatiserade och uppkopplade transporter att göra. Många projekt som presenterades kände vi till sedan tidigare eftersom vi rapporterat om dem i Nyhetsbrevet. Det som Nyhetsbrevet skulle behöva täcka lite bättre är forskningen som genomförs på universitet, speciellt mindre amerikanska universitet – där kan det finns intressanta guldkorn.

En annan generell observation är att fordonstillverkarna och deras leverantörer lyste med sin frånvaro, i alla fall på själva presentationerna. Men sedan kunde vi se ett och annat ansikte i publiken från dessa organisationer. En möjlig förklaring till det kan vara att TRB är helt enkelt ett forum för myndigheter och akademi. Men det kan också vara så att amerikanska fordonstillverkare, myndigheter och akademi har ett mer begränsat samarbete än vad vi är vana vid här i Europa, speciellt i Sverige.

Några ämnesrelaterade slutsatser/observationer:

  • Simulering av effekter av automatiserade och uppkopplade fordon är ett populärt ämne, speciellt gällande energi- och restidsbesparingar. Många av dessa är dock baserade på diverse antaganden, som i vissa fall kan leda till helt missvisande resultat. Där är det ganska tydligt att bättre dataunderlag hade varit till stor hjälp.
  • Termer mobility service och shared economy var ganska återkommande. Hur kommer uppkopplade och automatiserade bilpooler att påverka vår mobilitet och vårt samhälle? Till det tillhör olika strategier för hantering av dessa pooler samt hur de kan implementeras i verklig trafik. Rent spontant kändes det som att Singapore och Storbritannien kommit längst med sådana tankar. Det är också värt att nämna att det europeiska projektet CityMobil2 blev omnämnt ganska frekvent.
  • Flera amerikanska städer/regioner har börjat förbereda sig på ”vad som komma skall”. De har eller håller på att ta fram strategier hur deras städer behöver anpassas till den nya tekniken. För att driva fram sådana tankar har det amerikanska departementet för transport utlyst Smart City Challenge. En generell slutsats är att det kommer krävas olika lösningar för olika städer, i alla fall till en början. Frågan hur lösningarna kan generaliseras och tillämpas i olika städer lyftes fram men något konkret svar är svårt att utpeka.
  • Det är också populärt att undersöka vad folk tycker och tror om automatiserade och uppkopplade fordon. En utmaning i detta är så klart att folk har ingen direkt erfarenhet av automatiserade fordon, och att deras svar ofta baseras på generella attityder till moderna tekniska lösningar och det som skrivs i massmedia.
  • Att olika amerikanska delstater har olika lagar och regler kring automatiserade fordon är ett riktigt orosmoment. En harmonisering på federal nivå efterlystes ganska öppet och ”lagstifta inte för tidigt” kunde höras lite här och där, inte minst i presentationer från Google.
  • En annan nyhet var det intresse som representanter från EU-kommissionen och H2020 visade kring ökat samarbete mellan världsdelarna. H2020 välkomnar samarbete med både USA, Asien och Australien. Specifikt inom områdena: säkerhet och acceptans kring och för automatiserade fordon, väginfrastruktur som underlättar övergång till ett automatiserat transportsystem, storskaliga demonstrationer av både automatiserade fordon och ITS samt affärsmodellsutveckling och identifiering av incitament för användandet av ITS.