Bilar som beter sig som djur

Chalmers, som deltar i i-GAME/GCDC-tävlingen nu till helgen, har i sina algoritmer valt att se det självkörande fordonet som ett helt nytt fordon, som mer liknar ett djur, en biologisk organism, än ett tekniskt system [1].

– Biologiska system är de bästa autonoma systemen vi känner till. Ett biologiskt system tar in information från omvärlden via sina sinnen och agerar direkt och säkert, så som en springande antilop i sin hjord, eller en hök som slår sitt byte på marken. Redan innan människan fanns hade naturen en lösning, så låt oss lära av den, säger Chalmersforskaren Ola Benderius.

I lastbilen hämtas in information från sensorer som görs om till ett format som liknar hur människor och djur tolkar världen via sina sinnen, för att få lastbilen att agera på olika stimuli, precis som ett djur. Lastbilen är programmerad att hela tiden hålla alla stimuli inom rimliga nivåer.

Källor

[1] Självkörande lastbil beter sig som ett djur, forskning.se 2016-05-25 Länk