Baidu planerar tester i USA

Baidu, den kinesiska motsvarigheten till Google, planerar att inom kort påbörja testning av sin självkörande bil i USA. Detta enligt företagets forskningschef Andrew Ng [1].

Baidus tekniska centrum i Silicon Valley har fått i uppdrag att förbereda inför testningen samtidigt som företaget försöker få bättre samarbete med det amerikanska departementet för transport (USDOT).

Inför utfrågningen om självkörande fordon som hölls nyligen i den amerikanska senaten skrev Andrew och hans kollega Yuanqing Lin att myndigheterna borde göra anpassningar i infrastrukturen för att underlätta för automatiserade fordon [2]. De föreslår bl.a. att ta fram applikationer som möjliggör kommunikation med automatiserade fordon. En sådan applikation skulle t.ex. kunna användas av vägarbetare för att skicka signaler till automatiserade fordon som informerar dem om pågående vägarbeten och tillfälliga ändringar i trafiken. En annan applikation skulle kunna användas av trafikledningen för att kommunicera med fordon när exempelvis trafiken styrs om. Ytterligare ett exempel är uppkopplade trafikljussignaler i komplexa korsningar.

Buidus plan är att införa självkörande pendelfordon inom vissa områden i Kina mot slutet av 2018. Baidu använder modifierade BMW bilar för tester i Kina.

 Källor

[1] Ramsey, M., The Wallstreet Journal. Baidu to Test Drive Autonomous Cars in the U.S. 2016-03-16 Länk

[2] Ng, A., Lin, Y., Wired. Self-Driving Cars Won’t Work Until We Change Our Roads—And Attitudes. 2016-03-16 Länk