Automatiserade lastbilar i Kina

Tillsammans med en kinesisk lastbilstillverkare håller teknikföretaget TuSimple på att utveckla en plattform för automatiserade lastbilar [1].

Enligt företagets teknikchef, Xiaodi Hou, kommer godstransporter mellan kinesiska städer att bli alltmer viktiga i framtiden och det finns enorm marknadspotential där. Att det nuvarande regelverket i Kina inte sätter stopp för tester med automatiserade fordon är en klar fördel, och något som enligt Hou utnyttjas av flera fordonstillverkare.

För att kunna utveckla avancerade algoritmer som kan förstå en scen i detalj, håller TuSimple på att samla in data från manuellt drivna lastbilar. Planen är att demonstrera tekniken under första kvartalet nästa år, och att ha en kommersiell demonstration 2018.

Källor

[1] Knight, W., MIT Technology Review. China’s Driverless Trucks Are Revving Their Engines. 2016-11-16 Länk