Auroras framsteg och framtid

Aurora ger i ett blogginlägg insyn på hur de ser sig själva som en aktör i industrin, hur de mäter sin framgång och vart industrin är på väg [1].

De beskriver vikten av virtuell testning, och att kvalitet av körda mil är viktigare än kvantitet. Det sistnämnda är en uppmaning till att skapa värde från data som man samlar från körda mil.

Aurora självkörande system, Aurora Driver, påstås kunna byta körfält, påkalla andra trafikanters uppmärksamhet via s.k. nudging samt göra vänstersvängar i fyrvägskorsningar med mötande trafik. Under 2020 skall fokuset vara på att ta oförutsägbara trafikanter med i beräkningen.

Aurora har också nyligen fått tillstånd att transportera passagerare med sina fordon. Det här tillståndet beviljades av The California Public Commission och har tidigare bara beviljats till fyra andra företag, AutoX, Pony.ai, Waymo och Zoox [2].

Källor

[1] Urmson, C., Aurora Team. Defining Progress in 2020. 2020-01-24 Länk

[2] Korosec, K., TechCrunch. Aurora can now give the public rides in its self-driving cars. 2020-01-29 Länk