Antropologi för säkrare autonoma bilar

Nissan har nyligen anlitat en ledande design antropolog, Melissa Cefkin [1]. Hennes uppgift är att se till att självkörande bilar beter sig på ett bra sätt, och på det viset kör säkrare.

Hon kommer att använda sig av kärnverktyg för antropologi som individuella och gruppintervjuer, observationer samt etnografisk videografi för att identifiera beteendemönster vid interaktion mellan människor och bilar. Dessa mönster ska sedan tas med i designprocessen samt matas in i beslutsprocessen hos autonoma bilar för att göra dem mer mänskliga så att människor kan lättare förstå och förutse deras intentioner, och vice versa. Forskningen kommer att fokusera både på interaktion inne i och utanför bilen.

Egen kommentar

Vi skrev om Nissans prototypbil som visades på Tokyo Motor Show för några veckor sedan som hade bl.a. ett externt gränssnitt för kommunikation med fotgängare (t.ex. visade den meddelanden som ”after you” för att indikera att den lämnar företräde). I artikeln ovan, som är baserad på intervju med Melssa Cefkin, tas sådana meddelanden som exempel på hur autonoma bilar kan göras mer ”mänskliga”. Troligtvis har hon varit involverad i framtagning av den nämnda prototypen.

Källor

[1] Berk, B., The Drive. How Nissan’s Using Anthropology to Make Autonomous Cars Safe. 2015-11-24 Länk