Ändrade regler i Sverige

Regeringen har beslutat om viktiga ändringar i förordningen kring försöksverksamhet med automatiserade fordon [1]. Bland annat har man beslutat att att slopa tidsbegränsningen för försöksverksamheten. Detta innebär att förordningen för testning kommer gälla tills vidare. Förordningen som är på plats just nu skulle ha löpt ut den 1 juli 2022 och har medfört att Transportstyrelsen inte kunnat ge tillstånd till ansökningar som sträcker sig längre än så.

Vidare så har regeringen också vidgat möjligheterna att få tillstånd för försök med automatiserade fordon. Bland annat kommer vissa försök att kunna genomföras utan förare, förutsatt att det kan ske på ett säkert sätt. Vad det innebär i praktiken framgår inte (antagligen kommer det att förtydligas så småningom på Transportstyrelsens websida).  

Dessa ändringar i förordningen börjar gälla från den 1 januari 2021. 

Ändringarna förklaras av infrastrukturministern Thomas Eneroth på följande sätt: ”Vi måste ha bra testmöjligheter i hela EU för att kunna möta konkurrensen från Asien och USA och snabbt se till att vi får en permanent lagstiftning på plats. Det skiljer fortfarande mellan EU:s olika länder. Och där arbetar vi med för att få tydligare generella riktlinjer. Men Sverige ska vara landet med de bästa förutsättningarna. Det är här vi ska utveckla verksamheten. Vi må ha produktion i andra länder, men den tekniska utvecklingen ska ha de bästa förutsättningarna i Sverige. Vi jobbar också intensivt med en lagstiftning för att kunna ha självkörande bilar på samtliga vägar i Sverige” [2].

Vi påminner om att det är Transportstyrelsen som är ansvariga för tillstånd för försök med automatiserade fordon.

Källor

[1] Regeringskansliet. Förbättrade möjligheter till försök med automatiserade fordon. 2020-08-20 Länk

[2] Mattson, P., Dagens Industri. Regeringen öppnar för utökade tester av självkörande bilar. 2020-08-20 Länk