AI på frammarsch

Enligt den senaste studien från IHS, Automotive Electronics Roadmap, är fordonsystem baserade på artificiell intelligens (AI) relativt sällsynta idag [1]. På grund av den växande komplexiteten och spridningen av infotainmentsystem och avancerade förarstödsystem (ADAS) samt system för automatiserad körning kommer det dock att uppstå ett alltmer växande behov av hårdvaru- och mjukvarulösningar som stödjer AI.

På infotainmentsidan är det framförallt utvecklingen av gränssnitt för människa-maskin interaktion som tal-, gest- och ögonrörelseigenkänning samt virtuella tjänster och naturlig interaktion som kommer att bidra till detta. På förarstödsystem- och automatiserad körningssidan kommer behovet att drivas av utvecklingen inom kamerabaserade maskinseendesystem, radarbaserade detektionsenheter, utvärdering av förartillstånd och styrenheter för sensorfusion.

En uppskattning är att den globala försäljningen av AI-system kommer öka från 7 miljoner år 2015 till 122 miljoner år 2025.

Källor

[1] IHS Newsroom. Artificial Intelligence Systems for Autonomous Driving On the Rise, IHS Says. 2016-06-13 Länk