Mapbox Drive

Mapbox, företaget som skapar kartor som huvudsakligen baseras på öppen källdata, kommer att satsa på utveckling av en ny produkt som kallas Mapbox Drive [1].

Det kommer att vara en karta med en noggrannhet som bland annat möjliggör körfältbyten vid semiautomatiserad körning. Utöver det kommer den att förse användarna med trafik- och väginformation i realtid.

Till skillnad från flera andra karttjänster kommer Mapbox Drive inte att kräva någon satellitanslutning. Det baseras istället på telemetridata från andra användare av Mapbox Drive samt andra Mapbox-produkter. När informationen avanonymiserats, aggregerats och bearbetats kommer den bli tillgänglig till det enskilda fordonet via satellit, Wi-Fi eller cellulär-anslutning.

Enligt företagets VD är en annan viktig skillnad jämfört med exempelvis Googles kartor att Mapbox Drive kommer att vara en ”plattform av plattformar”. Det kommer att möjliggöra för fordonstillverkarna att på ett enkelt sätt anpassa karttjänster till sina egna behov.

Mapbox ska ha ingått avtal med en fordonstillverkare och implementering är planerad för slutet av året.

Det här blir en ny marknad för Mapbox som hittills varit känt för sina geo-visualiseringar och diverse mobilapplikationer.

Källor

[1] Bliss, L., CityLab. Introducing a New Map for Semi-Autonomous Cars. 2016-06-01 Länk