Waymos lastbil tillbaka i Arizona

I augusti 2017 påbörjade Waymo testning av sina självkörande lastbilar i Arizona. Testningen avslutades senare under samma år.  

Men nu kommer Waymo att återuppta testerna i Arizona [1]. Den kommer äga rum på motorvägar runt Phoenix. Lastbilarna som ska testas använder i stort sett samma sensorer som personbilar, men de är annorlunda konfigurerade. Initialt kommer testerna att ha två förare i varje lastbil.

Egen kommentar

Waymo testar (eller har testat) sina lastbilar i Atlanta. Jag har också sett deras lastbilar på motorvägar runt Palo Alto, troligtvis handlade det enbart om datainsamling. 

Källor

[1] Korosec, K., TechCrunch. Waymo is bringing its self-driving trucks back to Arizona. 2019-05-29 Länk