Volvo kommer med V2V-kommunikation för halkvarning

Volvo Cars lanserar bil-till-bil-kommunkation för alla bilarna i 90-serien [1]. Lösningen, som utvecklats ihop med Ericsson, kan skicka och ta emot varningar om halka och andra faror på vägen.

Halkvarningsfunktionen bygger på uppskattningar av vägfriktionen från bilens styr- broms- och drivsystem, medan varning för andra faror sker när varningsblinkers är påslagna.

Källor:

[1] Johan Dillen: Volvo to debut car-to-car communication this year, Automotive News Europe 2016-10-04 Länk