Volvo Cars tar ansvaret för bilar i autonom mod

Volvo Cars  VD Håkan Samuelsson har uttalat sig i Washington D.C. om de legala hindren för automatiserade fordon [1]. Han säger också att VCC kommer att ta det fulla ansvaret närhelst en av deras bilar i autonom mod – vilket är en stor nyhet och ett steg framåt, från den vanliga positionen hos biltillverkarna om att ställa frågor men inte besvara dem, mot att förenkla kommande regelverk.

Håkan Samuelsson trycker på att det är nödvändigt att de olika amerikanska delstaterna harmoniserar sin lagstiftning, om inte landet ska förlora sin ledande ställning [2]. I dagsläget är det bara tillåtet med testverksamhet i en handfull delstater, och då med olika regelverk.

VCC säger också att de ser all slags hackning av bilar som en kriminell handling, eftersom koden skyddas (i USA) av Digital Millennium Copyright Act. Detta är i själva verket grundvalen för att kunna ta ansvaret.

Källor

[1] Chris Ziegler: Volvo says it will take the blame if one of its self-driving cars crashes, The Verge 2015-10-07 Länk

[2] Andrew Hard: Drive Me: Volvo urges US gov to establish guidelines for autonomous car testing, Digital Trends 2015-10-07 Länk