Volvo Cars nya körsimulator

Volvo Cars har köpt in en av världens mest avancerade chassi-simulatorer, en s.k. Vi-Grade simulator. Bland fordonstillverkarna är det bara Ferrari och Porsche som har simulatorer av det här slaget.

Den nya simulatorn kommer att användas för att finslipa fordonsdynamiken i framtida modeller. Med hjälp av avancerade virtuella miljöer kan man nu i ett tidigt skede i utvecklingen involvera mänskliga förare och utföra tester av exempelvis högfartsstabilitet, chassibalans och individuella drivlägesinställningar. Detta väntas leda till kortare utvecklingstid.

Enligt Volvos chef för forskning och utveckling, Peter Mertens, gör företaget stora satsningar i människor, teknik och utrustning i syfte att omdefiniera Volvos körupplevelse. Människocentrerad utveckling är en essentiell bit i det hela.

Egen kommentar

Den här simulatorn är säkerligen också av betydelse för forskning kring automatiserad körning, som exempelvis för studier kring kontrollöverlämning mellan bilen och den mänskliga föraren i höga hastigheter.

Här kan ni se en video på simulatorn.

Källor

[1] Karkafiris, M., CarsCoops. Volvo’s New Simulator Drives The Development Of Future Models. 2015-10-06 Länk