Volvo Cars marknadsundersökning

Volvo Cars har genomfört en marknadsundersökning om automatiserad körning med 50 000 förare från olika delar av världen, inklusive USA [1, 2].

Ungefär 72 % av de tillfrågade amerikanerna tycker att manuell körning borde bevaras. Dessutom tycker mer än hälften av de tillfrågade amerikanerna att ratten borde finnas kvar även i helt självkörande bilar.

Något annat som framgår av undersökningen är att förarna vill ha möjlighet att kunna påverka den automatiserade bilens vägval. Många tror också att de skulle bli mer produktiva i automatiserade bilar.

Vidare tror ungefär 72 % av de tillfrågade amerikanerna att revolutionen mot självkörande bilar kommer att ledas av biltillverkarna och inte av något teknikföretag. Överlägset många (86 %) tycker att regeringen och myndigheter är för långsamma gällande planeringen inför automatiserade bilar.

De tillfrågade amerikanerna var ganska överens om ansvarsbiten. Nästan 80 % av dem tror att biltillverkarna snarare än bilägarna borde ta ansvar i fall att det sker en olycka när bilen framförs i automatiserat läge.

Slutligen kan det påpekas att undersökningen visar stora regionala skillnader i förarnas uppfattning. I USA är exempelvis förarna från Kalifornien och New York mer positivt inställda till automatiserade bilar än förarna från Illinois och Texas.

Egen kommentar

Jag kunde inte komma fram till hur många av de 50 000 tillfrågade som är amerikaner. De refererade artiklarna redovisar bara amerikanska resultat.

Källor

[1] Volvo Car USA. Survey: New Yorkers and Californians Ready for Autonomous Cars; Texas and Pennsylvania Residents Skeptical. 2016-06-29 Länk

[2] Krok, A., CNET Road Show. New study shows autonomous-car acceptance is a gradual process. 2016-06-29 Länk