Datainspektionen kritisk mot lagförslaget

I november förra året tillsatte regeringen en utredning om automatiserade fordon, och i våras blev delen av utredningen som berör testverksamheten klar. Utredningen föreslog en lagändring och ett lagförslag för att tillåta automatiserade testfordon på allmänna svenska vägar från maj 2017 togs fram. Lagförslaget har skickats ut på remiss till ungefär 25 organisationer.

Förslaget har nu granskats av Datainspektionen som slagit fast att utredningen inte utrett tillräckligt vilka uppgifter från sensorer som exempelvis mikrofoner, kameror, och radar som är personuppgifter och hur dessa uppgifter ska hanteras och skyddas. Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehålla en noggrann analys som visar att det intrång som sker på den enskildes personliga integritet måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Detta är något som är bristfälligt i det aktuella lagförslaget och som gör att Datainspektionen säger nej till förslaget.

Här kan ni läsa Datainspektionens yttrande till Näringsdepartementet i dess helhet.

Källor

[1] Datainspektionen. Nej till förslag om självkörande bilar. 2016-06-27 Länk