Etikettarkiv: Datainspektionen

Datainspektionen kritisk mot lagförslaget

I november förra året tillsatte regeringen en utredning om automatiserade fordon, och i våras blev delen av utredningen som berör testverksamheten klar. Utredningen föreslog en lagändring och ett lagförslag för att tillåta automatiserade testfordon på allmänna svenska vägar från maj 2017 togs fram. Lagförslaget har skickats ut på remiss till ungefär 25 organisationer.

Förslaget har nu granskats av Datainspektionen som slagit fast att utredningen inte utrett tillräckligt vilka uppgifter från sensorer som exempelvis mikrofoner, kameror, och radar som är personuppgifter och hur dessa uppgifter ska hanteras och skyddas. Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehålla en noggrann analys som visar att det intrång som sker på den enskildes personliga integritet måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Detta är något som är bristfälligt i det aktuella lagförslaget och som gör att Datainspektionen säger nej till förslaget.

Här kan ni läsa Datainspektionens yttrande till Näringsdepartementet i dess helhet.

Källor

[1] Datainspektionen. Nej till förslag om självkörande bilar. 2016-06-27 Länk

Svenska experter om automatiserad körning

Dagens Nyheter har samtalat med några experter om självkörande bilar [1].

Hamid Zarghampour från Trafikverket påpekar att det är viktigt att säkerställa att den nya tekniken inte missbrukas och att obehöriga inte får åtkomst till bilarna.

Erik Coelingh från Volvo Cars är inne på samma spår: man måste bevisa att självkörande och uppkopplade bilar är säkra innan de kan användas i verklig trafik.

Ansvarsfrågorna är också något som behöver redas ut och just nu ser ut som att biltillverkarna kommer ha alltmer ansvar i framtiden, konstaterar Erik Kjellin från Motormännen.

Martin Brinnen från Datainspektionen påpekar att den nya tekniken öppnar för övervakning och att man måste vara försiktig med vilken information samlas in och hur den används.

Källor

[1] Olander, K., Dagens Nyheter. Skräckscenariot: självkörande bilar kapas. 2015-02-15 Länk