Velodyne och Ousters fusion

De två amerikanska LiDARtillverkarna Ouster och Velodyne har enats om ett sammangående [1].

Företagens aktier har minskat i värde med 77% (Ouster) och 80% (Velodyne) det här året.

Det nya företaget, vars namn inte än tillkännagivits, kommer att ha ett börsvärde på 400 miljoner USD.

Källa

[1] White, J., & Mali, Y., Reuters. Lidar duo Ouster and Velodyne to merge in all-stock deal. 2022-11-07 Länk