Världspremiär för testbanan AstaZero

I går var det världspremiär för testanläggningen AstaZero som invigdes av statssekrerare Håkan Ekengren och Maria Khorsand, vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut [1].

AstaZero ligger i Hällered utanför Borås och omfattar en yta på ca två miljoner kvadratmeter. Där ryms en rad olika trafikmiljöer, från tätbebyggt område till landsväg och motorväg, vilket möjliggör tester involverandes olika trafikslag och trafiksituationer.

AstaZero anses vara världens första fullskaliga testanläggning med fokus på utvärdering av säkerhetssystem. Det är bland annat automatiserade och uppkopplade fordon som kommer att testas där. Några journalister och andra som närvarade invigningen fick chans att testa automatiserad körning i en prototypbil.

Anläggningen är byggd genom ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle. Den ägs av Chalmers och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Den är öppen för alla, men kommer till en stor del att nyttjas av fordonstillverkare.

Källor

[1] Hugo, L., GP. Krockar för bättre trafiksäkerhet. 2014-08-21. Länk