Varför ansikten inte alltid säger sanningen om känslor?

AI för igenkänning av emotioner, inte minst hos förare och passagerare i automatiserade fordon, är ett populärt ämne. Typiskt används kamerabilder för att läsa av ansiktsuttryck som sedan används för att uppskatta hur personen i fråga känner sig. Men kan ansiktsuttryck på ett tillförlitligt sätt kommunicera känslor?

Nja, enligt en artikel som nyligen publicerats av vetenskapstidskriften Nature [1]Där diskuteras olika anledningar, från att vi är duktiga på att dölja våra känslor till att vi kan ha flera olika känslor på samma gång som är svåra att särskilja. Kontexten spelar också stor roll och ett ansiktsuttryck kan betyda olika saker i olika situationer. En annan anledning är att AI-algoritmer utgår från känslor klassificerade av människor, och människor är inte alltid bra på att läsa av känslor.

Lösning? Utgå inte bara från ansiktsuttryck för att läsa av emotioner. Kombinera ansiktsuttryck med exemplevis fysiologiska mätningar och information från omgivningen. Viktigt också att komma ihåg är att vissa applikationer inte kräver stor tillförlitlighet i igenkänning, medan andra gör det. Så välj applikationsområdet med omsorg.

Källor

[1] Heaven, D., Nature, Why faces don’t always tell the truth about feelings. 2020-02-26 Länk