Var får man köra autonomt?

I stora delar av världen styrs lagstiftningen av Wienkonventionen om vägtrafik som skrevs 1968, dvs. långt före automatiserade fordon var påtänkta [1]. Ni kan läsa den här.

I Article 8 står det om Drivers:

  1. Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver.
  2. It is recommended that domestic legislation should provide that pack, draught or saddle animals, and, except in such special areas as may be marked at the entry, cattle, singly or in herds, or flocks, shall have a driver.
  3. Every driver shall possess the necessary physical and mental ability and be in a fit physical and mental condition to drive.
  4. Every driver of a power-driven vehicle shall possess the knowledge and skill necessary for driving the vehicle; however, this requirement shall not be a bar to driving practice by learner-drivers in conformity with domestic legislation.
  5. Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals

Det är oftast punkt 5 man diskuterar i samband med automatiserad körning.

Men tolkningen av Wienkonventionen varierar.

I Tyskland tolkar man Wienkonventionen ganska strikt och tillåter bara autonom körning i parkeringshastigheter, upp till 10 km/h (föraren är fortfarande ansvarig). De demonstrationer och tester som genomförts i högre hastigheter på allmänna vägar har alltså fått dispens.

Här i Skandinavien tolkar man Wienkonventionen lite friare. Föraren måste vara nykter, vaken, kunna köra och sitta bakom ratten.

Även Storbritannien tillåter numera test av autonoma fordon på allmänna vägar.

USA har aldrig skrivit på Wienkonventionen och är alltså inte bundna till den. Autonom körning hamnar i en gråzon. I fyra delstater, Nevada, Florida, Kalifornien och Michigan, är det f.n. tillåtet att prova teknologin på allmänna vägar under vissa förutsättningar, ungefär som de svenska.

Om någon har uppgifter om andra länder så är jag tacksam för tips.

Källor

[1] MobileKids (Daimler): The seventh sense: is intelligent autonomous driving the future? Länk