Autonoma och uppkopplade bilar i Ann Arbor 2021

Vid bilmässan i Detroit annonserade delstaten Michigan att man vill satsa på autonoma och uppkopplade fordon i samarbete med University of Michigan [1]. Det långsiktiga målet är att säkra bilindustrin i Detroit med framtida mobilitetssystem. Konkret vill man att Ann Arbor år 2021 blir USAs första stad med en bilpool med uppkopplade och autonoma fordon.

Man har redan haft 3000 bilar i Ann Arbor i en annan studie för att se om uppkopplade bilar kan hjälpa till att undvika olyckor. Man håller också på att bygga upp en testmiljö på universitetet med vägar, korsningar, trafikskyltar, trafiksignaler, vägbelysning, trottoarer, bänkar, byggnadskulisser etc.

Michigan var den fjärde delstaten i USA att tillåta prov av förarlösa bilar på sina vägar. Man har beräknat att autonoma fordon skulle kunna minska antalet döda i trafiken i USA med 32000 och antalet skadade med 2,2 miljoner årligen. Dessutom kan delstaterna spara in på infrastruktursatsningar som fler och bredare filer, barriärer, avkörningsskydd etc. Men samtidigt återstår problem med ansvarsfrågor, IT-skydd, integritet samt att säkra tillräcklig nätverkskapacitet.

Källor

[1] Detroit News: Snyder announces U-M partnership to speed connected, autonomous vehicles. 2014-01-14. Länk