Vägen till självkörande fordon

Så släpptes då i onsdags slutbetänkandet från utredningen om självkörande fordon kallat Vägen till självkörande fordon – introduktion [1],  en gedigen lunta om 1296 sidor uppdelad på 2 dokument som vi inte läst igenom ännu men räknar med att göra som remissinstans.

Utredningen föreslår ett antal regelförändringar som behövs för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de närmaste åren. Utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver göras på längre sikt. Bland annat föreslår utredningen:

  • Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare genom en ny definition av förarbegreppet, där en förare kan föra ett fordon inne i eller utanför ett fordon (fjärrstyrning) och ett fordon kan också ha flera förare.
  • Nytt ansvarssystem där föraren inte är ansvarig för uppgifter som ett automatiskt körsystem utför under automatiserad körning, utan det övergår till fordonsägaren. Föraren har alltså inget övervakningsansvar. Däremot är föraren skyldig att ta över kontrollen om systemet begär det, liksom andra uppgifter som säkerhetskontroll.
  • Möjlighet till helt automatiserade motorredskap klass II i 20 km/t eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet genom att krav på förare inte blir obligatoriskt.
  • Automatiserade fordon som är konstruerade för att kunna hantera alla situationen själva ska kunna stanna på ett trafiksäkert sätt om en situation det inte kan hantera uppstår.
  • Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning.
  • Nya brottsrubriker införs som grov vårdslöshet i trafik under automatiserad körning, olovlig körning och otillåtet förande av fordon under automatiserad körning och rattfylleri under automatiserad körning.

Egen kommentar

Sveriges Radio Studio Ett hade i onsdags ett inslag där bland andra RISE Viktorias vice VD Kent Eric Lång kommenterade utredningen och också utvecklingen av självkörande fordon generellt. Även utredaren Jonas Bjelfvenstam är med och diskuterar ansvarsfrågan.

Lyssna på inslaget här (börjar efter 13:55 och är 10 minuter långt).

Källor

[1] Vägen till självkörande fordon – introduktion, SOU 2018:16 Länk