Vad händer i städerna?

Bloomberg Philanthropies har publicerat en interaktiv rapport där de kartlagt hur olika städer världen över förbereder sig för automatiserade fordon [1]. Rapporten kallas Global Atlas of Autonomous Vehicles (AV) in Cities och kommer att uppdateras regelbundet.

Enligt rapporten finns det idag 53 städer som arbetar med att omvandlas till en förarlös framtid genom att exempelvis vara värd för industritester, organisera egna piloter och utveckla proaktiva strategier och planer. Runt 50 % av dessa städer inledde sin verksamhet inom området under de senaste 12-36 månaderna. En annan intressant slutsats är att den s.k. last mile transit anses vara en lågt hängande frukt och ett område där automatiserade fordon kommer spela en stor roll. Automatiserade taxiresor och kollektivtrafik toppar också städernas prediktioner kring tillämpningsområden.

Bland barriärerna som identifierats är svårigheten att hitta personal och den ekonomiska kapaciteten att leverera fler projekt. Vissa städer står också inför utmaningar i form av att andra myndighetsnivåer negligerar eller förhindrar lokala åtgärder.

Rapporten är framförallt en resurs för städer så att de kan lära sig av varandra och dela med sig bästa praxis.

Egen kommentar

Göteborg återfinnes bland de listade 53 städerna. Om fler svenska städer vill finnas med på listan så bör de kontakta utgivaren via formuläret på deras hemsida.

Personligen tycker jag att den interaktiva biten gör den här rapporten till en riktig resurs och en bra plattform för informationsspridning.

Källor

[1] Bloomberg Philanthropies, The Aspen Institute.  Is your city getting ready for AVs? This is a guide to who’s doing what, where, and how. 2017-10 Länk