Automatiserad körning vid bussdepåer

Under Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS30) som hölls i Stuttgart för två veckor sedan visade Karlsruhe Institute of Technology (KIT), KITs Research Center for Information Technology (FZI) och Stuttgart Trams (SSB) hur automatiserad körning kan nyttjas vid bussdepåer [1].

Enligt deras studie kan körningar till tvätthallen, hallen för utvändig städning, parkeringsplatsen samt själva parkeringsprocessen helt automatiseras. Tankning, invändig rengöring samt påfyllning med tryckluft kan överlåtas till industrirobotar. Körningen från överlämningsplatsen till hallen kan inte automatiseras eftersom det enligt lag betraktas som provkörning.

Givet en flotta på 150 bussar kan detta medföra en besparing på ca 100 000 euro per år.

Här kan ni se hur det hela är tänkt att fungera.

Egen kommentar

Sådana här applikationer och tillämpningar av automationen hamnar ofta i skymning. Men mycket pekar på att det är just där som automationen kan göra skillnad.

Källor

[1] KIT. Autonomous Driving at the Bus Depot. 2017-10-02 Länk