USDOT inleder V2X-upphandlingsprocess

Det amerikanska departementet för transport (USDOT) har öppnat en upphandlingsprocess där aktörer uppmanas att skicka in förslag på kommunikationsenheter som stödjer 5,9 GHz kommunikationsspektrumet, et s.k. Safety Band [1]. 

I ett nästa steg kommer ett antal utvalda enheter att utvärderas utifrån säkerhetsprestanda och kapacitet genom både små och stora tester inklusive skalbarhet, trängsel, interoperabilitet och komplexa transportscenarier. Förhoppningen är att ta reda på vilken teknologi – LTE-C-V2X, dual-mode DSRC/C-V2X och/eller 5G ny radio (NR) – kan uppfylla kraven för fordon-till-fordon (V2V) och fordons-till-infrastruktur (V2I) säkerhetssystem samt hur de kan integreras med befintlig teknik som stödjer 5,9 GHZ Safety Band.

Upphandlingen stänger den 19 mars 2020. 

Egen kommentar

Som ni vet så är det en ständig diskussion om vilken kommunikationstyp som man bör satsa på. Då var och en av dem har sina för- och nackdelar så är det ganska sannolikt att dessa teknologier kommer att behöva samexistera inom en överskådlig framtid. På så sätt är det viktigt att utvärdera om dessa teknologier kan fungera sömlöst och om de medför någon trafiksäkerhetsrisk. Utöver det är en stor del av existerande testdata framtagen av kommersiella aktörer och det är viktigt med oberoende testning som det som USDOT ämnar göra. 

En snabb överblick av andra viktiga händelser inom området: 

  • Både EU och USDOT har arbetat med DSRC i många år och tekniken är ganska redo.
  • Telekomindustrin har satsat på mobilkommunikation (LTE-V, 5G) för V2X, men hittills har bara några få enheter har dykt upp.
  • Inom EU har man avvisat den s.k. C-ITS Delegated Act som är främst baserad på DSRC men kommer att inkludera mobilkommunikation i C-ITS, dvs. EU söker hybridlösningar. Länk
  • Fedaral Communication Commission (FCC) vill omfördela ITS-spektrumet till normalt WiFi och till mobilkommunikation för ITS. Länk
  • USAs transportminister Elaine Chao påpekade under årets TRB konferens i Washington DC att uppkoppling är viktig och  lanserade en $38 miljonerssatsning på V2X för räddningstjänsten. Länk

Källor

[1] USDOT U.S. Department of Transportation Releases Broad Agency Announcement for Vehicle-to-Everything Communications Devices for Safety Band Spectrum Testing. Feb 2020 Länk