UNECE föreslår lagändring i föreskrift

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) har meddelat om ett förslag på lagändring som bland annat ändrar hastighetsgränsen för fordon med villkorad automation (SAE nivå 3) från 60 km/h till 130 km/h [1].

Förslaget ska skickas in till World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations som tar beslut om ändringen mellan 21a och 24e juni i år. Förslaget har tagits fram i linje med erfarenheter från införandet av den första internationella föreskriften för villkorad automation från juni 2020 (som vi skrev om här).

Utöver ändring av hastighetsgräns så föreslås det också att man tillåter automatiserade filbyten.

Lagändringen träder i kraft i januari 2023 för de länder som valt eller väljer att införa den.

Ni kan läsa lagförslaget från 2020 här, och den nya med ändringarna här.

Källa

[1] UNECE. UN Regulation to extend ‎automated driving up to 130 km/h in certain conditions . 2022-06-09 Länk