Uber friskriver sig från ansvar vid olyckor

De som vill testa Ubers självkörande bilar i Pittsburgh måste skriva under att Uber friskriver sig från allt ansvar vid en eventuell olycka skriver Gizmodo [1]:

“I acknowledge that some or all of the [autonomous vehicles] in which I ride are in a development phase, are experimental in nature, and that riding in an [autonomous vehicle] may involve the potential for death, serious injury, and/or property loss.”

Uber är uppenbarligen oroliga för att råka ut för något liknande Tesla-olyckorna. Deras VD Travis Kalanick säger till Bloomberg Businessweek att “Nobody has set up software that can reliably drive a car safely without a human.”

Källor:

[1] Michael Nunez: Uber’s Self-Driving Car Passengers Were Signing Their Lives Away, Gizmodo 2016-09-26 Länk