Tysk prototyp av skyttelbuss

Den tyska luft- och rymdforskningscenter German Aerospace Center (DLR) har utvecklat en eldriven skyttelbuss vid namn U-shift [1]. Det ska kunna ha flera tillämpningar bland annat som skyttelbuss eller ett distributionscenter för paketleveranser.

Prototypen som finns idag är modulärt byggd med utbytbara delar för olika tillämpningar. Tanken är att den skall bli självkörande, men är i dagsläget fjärrstyrd.

U-shift prototypen är främst framtagen i syfte att vara en forskningsplattform där man ska kunna testa olika lösningar och utvärdera användargränssnitt. Tanken är att detta ska leda till nya koncept som runt år 2024 väntas bli ganska redo för introduktion på marknaden. Dessa ska då vara självkörande och klara av hastigheter upp till 60 km/h.

Egen kommentar

Det är svårt att avgöra vad som skiljer U-shift från andra liknande koncept. Troligtvis inte så mycket, men som nämns i artikeln ovan så kommer det att användas av DLR som ett forskningsplattform.

DLR har lett och deltagit i flera nationella och EU-projekt kring fordonsautomation. De ledde nyligen ett projekt kring samverkan mellan automatiserade fordon och andra trafikanter (interACT) där just användargränssnitt var i fokus. Att de nu vill fokusera på leveransfordon kan tyda på att tyska fordonstillverkare vill bredda sina affärsmodeller och att de behöver input från forskarvärlden kring användargränssnitt för leveransfordon.

Kopplat till detta kan vi nämna tre svenska projekt kring framtida leveranser: SMOOTh, KUL och GLAD.

Källa

[1] Etherington, D., Tech Crunch. German space agency reveals an autonomous, electric urban mobility prototype for use right here on Earth. 2020-09-18 Länk