Tydligare språk efterfrågas

Förarlös eller självkörande. Autonom eller automatiserad. Automatisering eller autonomi. Dessa termer används ofta omväxlande vilket är beklagligt eftersom de inte betyder samma sak, påpekar Automotive News reporter Bigelow Pete. 

Automation beskriver till exempel förekomsten av automatisk utrustning som används som en del i en övergripande process. Autonomi å andra sidan ger idéen att ett system styr sig själv och alla handlingar. Självkörning innebär att ett fordon körs utan en människa inblandad, medan förarlös kan tyda på att ingen eller ingenting är i kontroll alls.

Han lyfter också fram otydligheten kring ”Level 2 Plus” som börjat användas av flera aktörer. Vad betyder det egentligen? Enligt Bigelow är det en uppfinning av de som vill förmedla framstegen i sina förarstödssystem utan att faktiskt acceptera det ansvar som följer med högre nivåer av automation. 

Att använda SAE-nivåer har sina begräsningar och Bigelow är inne på att Waymos VD kan ha rätt i följande uttalande: If every time someone talked about a ’Level 2 system,’ they just said, ’driver-assist system,’ then it’d be so much easier. Maybe the definitional framework is wrong. … If you need a driver’s license, then you shouldn’t call it fully self-driving. If you need a driver’s license, call it a driver-assist.

Bigelow påpekar att rätt språk kan vara en fråga om liv eller död. Han uppmanar alla, inklusive journalister, att tänka på detta och se till att använda rätt språk.

Egen kommentar

Automotive News och Bigelow är inte ensamma om att efterfråga och uppmana till tydligare språk. Consumer Reports har varit en av dem som belyst problematiken kring benämningen av förarstödssystem. 

Källor

[1] Bigelow, P., Automotive News. A call for clarity on self-driving terminology. 2019-11-15 Länk