Förslag på riktlinjer för tester med säkerhetsförare

Automated Vehicle Safety Consortium (AVSC), som består av amerikanska aktörer som GM, Ford, Daimler, Lyft och Uber, har tagit fram riktlinjer, eller bästa praxis, för aktiviteter kring testning av automatiserade fordon som idag kräver mänskligt stöd [1]. 

Dessa riktlinjer inkluderar vad man ska tänka efter i tester som involverar mänskliga säkerhetsförare, deras utbildning och hur man övervakar dem. Bland annat föreslås följande:

  • Mänskliga säkerhetsförare ska ha minst tre års körerfarenhet.
  • Företagen bör kolla kör- och brottsregister för att säkerställa att förarna inte gjort allvarliga överträdelser.
  • Företagen bör genomföra körutvärderingstester och tester av personlig lämplighet för att säkerställa att förarna har ett ”säkerhetstänk”.
  • Säkerhetsförarna bör också genomgå träning i hur man kontrollerar fordonet och hur man interagerar med det självkörande systemet. Träningen bör upprepas/kompletteras med jämna mellanrum.
  • Säkerhetsförarna bör övervakas med avseende på faktorer som t.ex. droger, hälsoförändringar, incidenter och som kan tänkas påverka deras körprestanda. 
  • Företagen bör ha tydliga protokoll om systemändringar som också kommuniceras till säkerhetsförarna. De bör också etablera tydliga protokoll för vad som gäller innan, under och efter resan som att sätta regler för kör- och vilotider samt övervakning av förarens tillstånd.
  • Företagen bör införa protokoll och träning för hur incidenter hanteras. 

Egen kommentar

Mycket av detta som rekommenderas av AVSC är trivialt och de flesta aktörer har nog etablerat liknande processer på egen hand. Men det är bra att det finns något att utgå ifrån, speciellt för nya aktörer. 

Källor

[1] Szymkowski, S. Cnet. Autonomous car safety group proposes human operator training and oversight. 2019-11-12 Länk