Toposens 3D sensor

Tyska startupföretaget Toposens GmbH har utvecklat en ny sensor som presenteras i mars på CeBIT 2016 i Hannover [1]. Den är baserad på ultraljud: den sänder ut en ultraljudssignal och mäter hur lång tid det tar för signalen att nå omgivande föremål och resa tillbaka. Den här informationen används sedan för att sammanställa en 3D-bild av omgivningen i realtid.

Sensorn är mycket mindre än andra motsvarande system (ca 3 cm i diameter) och påstås också vara mer robust, mer energieffektiv och mycket billigare. Tack vare dessa egenskaper förväntas den få en viktig roll för Internet of Things (IoT) och tillämpas inom fordonsindustrin, inomhusnavigering, robotteknik och hemunderhållning.

Källor

[1] CeBIT 2016. Bavarian Batmen. 2016-02-12 Länk