Mer noggrann GPS

En grupp forskare vid University of California, Riverside (UCR) har utvecklat en ny metod för behandling av GPS-data som ger en centimeternoggrann position med relativt lite beräkningskraft [1].

De har i princip skrivit om vissa ekvationer som används för att beräkna GPS-mottagarens läge och därmed optimerat beräkningsprocessen som hittills krävt mycket processorkraft och varit för dyr att tillämpa i praktiken.

Den här nya metoden väntas bidra till bättre positionering av bl.a. automatiserade fordon.

Egen kommentar

Ni som är intresserade av tekniska detaljer kan läsa sådant i artikeln Computationally Efficient Carrier Integer Ambiguity Resolution in Multiepoch GPS/INS: A Common-Position-Shift Approach som publicerats i IEEE Transactions on Control Systems Technology.