Tips: Trafikverkets workshop om pilotprojekt

Den 6 november arrangerar Trafikverket arrangerar en workshop i Stockholm om pilotprojekt med automatiserade fordon.

Workshopen riktar sig till aktörer som verkar inom områden kopplade till automatiserade fordon och transporter. Fokus kommer att ligga på två åtgärdsförslag som tidigare presenterats i färdplanen. Dessa två åtgärdsförslag kallas ”Automatiserad buss mellan noder på landsväg” samt ” Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält”.

Målet är att inhämta kunskap från flera aktörer om vilka krav som ställs på den framtida infrastrukturen och det framtida hållbara transportsystemet. Man ser gärna en blandning av deltagare från olika typer av organisationer som verkar inom området med automatiserade fordon och transporter. God insyn och förståelse för både den egna verksamheten och området automatiserade fordon är nödvändig. Målsättningen för workshopen är att tillsammans bredda kunskapen kring hur automatiserade fordon kan gå från testbanor och låga hastigheter till mer verkliga förhållanden där de kan skapa nytta och där det finns ett behov av nya mobilitetslösningar.

Information om workshop samt anmälan

Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem