Nyhetsbrev 492: Ett förtydligande

Välkomna till en ny härlig höstvecka!

Vi börjar med ett förtydligande: i referatet från SmartEyes presentation på Telematics Valley-konferensen skrev vi lite kort att förarövervakningssystem krävs i fordon från 2023 av EU. Som en uppmärksam läsare skrivit så skulle detta kunna tolkas som att EU kräver kamerabaserade system, men som framgår av EUs press-release så är det inte fallet. Dessutom så är det olika krav för olika fordonsslag:

  1. For cars, vans, trucks and buses: warning of driver drowsiness and distraction (e.g. smartphone use while driving), intelligent speed assistance, reversing safety with camera or sensors, and data recorder in case of an accident (‘black box’).
  2. For cars and vans: lane-keeping assistance, advanced emergency braking, and crash-test improved safety belts.
  3. For trucks and buses: specific requirements to improve the direct vision of bus and truck drivers and to remove blind spots, and systems at the front and side of the vehicle to detect and warn of vulnerable road users, especially when making turns.

Tack för tipset!