Testbädd för uppkopplade och självkörande fordon

University of Michigan har offentliggjort ett mål att till 2021 göra staden Ann Arbor till första stad i USA med uppkopplade och självkörande bilpoler [1].

I ett samarbetsprogram med staten och industrin ska universitetet visa att självkörande fordon kan vara säkra, effektiva och framgångsrika. Man har avsatt 6,5 miljoner dollar för att ta fram en testbädd för sådana fordon i verklig trafikmiljö.

För närvarande genomför University of Michigan ett experiment i verklig trafik med 3000 uppkopplade fordon. Projektet kallas Safety Pilot [2] och är finansierat av den amerikanska staten.

Egen kommentar

Satsningen visar hur viktigt man anser det vara att testa nya system i verklig trafik. Det har genomförts liknande tester (FOT – Field Operational Test) med olika förarstödsystem och nu är det alltså dags att på samma sätt utvärdera potentialen av, och visa möjligheterna med uppkopplade och självkörande fordon.

Källor

[1] Michigan Radio. U-M sets goal of driverless car network by 2021. 2013-11-10 Länk
[2] Safety Pilot. Länk