Är självkörande fordon lösningen på dagens trafiksäkerhetsproblem?

Masternauts VD skriver i Telematics Update [1] att han har svårt att tro att självkörande fordon kommer förbättra vår trafiksäkerhet inom snar framtid.

Han menar att det kommer dröja minst 20 år innan vi kan se nyttan med sådana fordon, och att vi istället borde fokusera lite mer på nutid och på det som kan göras med existerande teknik för att få våra vägar säkrare.

Det vi kan göra är att utnyttja telematik i mycket större utsträckning än vad som görs idag, skriver Masternauts VD.

Som ett exempel på hur vi kan utnyttja telematik tar han upp utrustning som loggar och analyserar parametrar som fordonets hastighet, acceleration och inbromsning, för att avgöra om föraren kör försiktigt och säkert eller aggressivt och hänsynslöst. I nästa steg kan föraren informeras om hans/hennes körstil i relation till trafiksäkerheten. Informationen kan också skickas till ansvarigt åkeri så att åkeriet kan ordna utbildning åt föraren, eller till försäkringsbolaget för att justera premiekostnaden och andra incitament.

Masternaut är ett brittiskt företag som erbjuder Vehicle & Asset Tracking, Mobile Workforce Applications, och Microsoft Dynamics CRM and ERP Software.

Egen kommentar

Masternauts VD gör en viktig poäng här, tycker jag. För att förbättra trafiksäkerheten behöver vi jobba brett samt både kort- och långsiktigt.

Källor

[1] M. Hiscox, Telematics Update. Viewpoint: Driverless cars are not today’s answer for safer roads. 2013-10-31. Länk