Teslas lösning på begränsat ansvar

Som känt innan, väntas Teslas system för automatiserad körning, Auto Pilot, vara tillgänglig för automatisk nedladdning i Model S bilarna någon gång under sommaren. Systemet kommer möjliggöra automatiskt körfältsbyte givet att föraren aktiverat blinkers [1].

Om föraren indikerar att han/hon vill göra ett körfältsbyte genom att använda blinkers innebär det att föraren beslutat att manövern är säker, anser Tesla. Förhoppningen är att detta kommer att ta bort en del av ansvaret från Tesla.

Källor

[1] Ramsey, M., The Wall Street Journal. Who’s Responsible when a Driverless Car Crashes? Tesla’s Got an Idea. 2015-05-13 Länk