Tesla testar Autopilot med Model S-ägare

Tesla har precis påbörjat betatester med sin Autopilot som installeras i befintliga Tesla Model S-bilar [1]. Testpersonerna utgörs av Model S-ägare som får möjlighet att utforska den här nya funktionen i sin vardag.

Autopilotfunktionen möjliggör automatiserad körning på motorvägar och den aktiveras och avaktiveras av föraren. Förarna behöver med jämna mellanrum tala om för systemet att de är alerta, genom att slå på blinkersignalen.

Källor

[1] Ross, P., IEEE Spectrum: Cars That Think. Tesla Hands Self-Driving Technology to Select Customers. 2015-08-14 Länk