Code of Practice och nytt forskningsprogram i Storbritannien

Den brittiska regeringen har nu publicerat ett ramverk som beskriver hur automatiserade fordon ska utvärderas på allmänna vägar på ett säkert sätt [1, 2].

I samband med detta har regeringen också annonserat ett nytt finansieringsprogram på 20 miljoner pund. Det är framförallt forskningsförslag om säkerhet, pålitlighet och kommunikation som kommer att ligga i fokus samt forskning om hur självkörande fordon kan öka mobilitet för gamla.

Källor

[1] TU Auto. UK steers towards driverless cars with Code of Practice. 2015-07-27 Länk
[2] UK Department for Transport. The Pathway to Driverless Cars: A Code of Practice for testing. 2015-07-19 Länk