Telstra visar vinster med självkörande fordon i Australien

Telekommunikationsföretaget Telstra har gjort en studie i samarbete med United States Studies Centre vid University of Sydney som visar att autonoma fordon kan spara Australien miljarder dollar i vägnätsinfrastrukturinvesteringar [1].

Studien har kommit fram till att med konventionella fordon skulle vägnätskapaciteten behöva öka till 250 % under de kommande 35 åren för att tillgodose den ökade efterfrågan på mobilitet. Med den kombinerade effekten av delad ekonomi, distansarbete och autonoma fordon kommer vägnätskapaciteten år 2050 att vara ungefär densamma som i dag. Innan autonoma fordon blivit många på marknaden kommer det dock krävas en ökning av vägnätskapaciteten till ca 150 % av dagens kapacitet. Detta värde kommer att nås runt år 2033, och sedan kommer den att gå ner igen till dagens nivåer.

Dessa uppskattningar är baserade på antagandet att autonoma fordon kommer att introduceras på marknaden år 2020 och att deras marknadsandel kommer att växa linjärt i ca 20 år tills alla fordon kan köra själva.

Slutsatsen från studien är att digital infrastruktur möjliggör en betydande minskning av investeringar i fysisk infrastruktur. Med en aktiv och progressiv politik gentemot autonoma fordon kommer man undvika överinvesteringar i fysisk infrastruktur.

Källor

[1] Bradlow, H., Jayachandra, A., Telstra Corporation Ltd. How digital infrastructure can substitute for physical infrastructure. 2015-09 Länk