Teknologi skapar jobb och inte tvärtom

Förr eller senare kommer våra taxibilar att vara självkörande. Många är oroliga över att sådana bilar, liksom andra liknande tekniska lösningar, kommer att göra folk arbetslösa. Men det är inte sant visar en ny studie som konsultföretaget Deloitte gjort [1].

Den visar att ny teknologi skapar mer arbetstillfällen än vad den tar bort. Visst tar maskiner över repetitiva och mödosamma uppgifter, men de har inte under de senaste 150 åren eliminerat behovet av mänsklig arbetskraft.

Studien är baserad på censusdata för England och Wales som går tillbaka ända till 1871.

Egen kommentar

Den negativa sidan av självkörande fordon lyfts fram i artikeln Autonomous Vehicles Will Cost Local Governments Big Bucks [2]. Där listas en rad förväntade förluster som sådana fordon kan komma att medföra för samhället som t.ex. ökad arbetslöshet, mindre intäkter från trafikförseelser och parkeringar samt mindre intäkter från bränsleskatter och avgifter för utsläpp.

Källor

[1] Allen, K., The Guardian. Technology has created more jobs than it has destroyed, says 140 years of data. 2015-08-18 Länk

[2] Desouza, K. C., Future Tense. Autonomous Vehicles Will Cost Local Governments Big Bucks. 2015-06-16 Länk