Tango

Tango, som star för Technology for automated driving, optimized to the benefit of the user, är ett nyligen avslutat tyskt forskningsprojekt [1]. 

I grova drag fokuserade projektet på automation i lastbilar motsvarande automationsnivå 2 och 3 enligt SAE-skalan. En viktig del i projektet var att utforska och utveckla en s.k. uppmärksamhets- och aktivitetsassistent. 

Detta är ett system som hjälper föraren under körningen – en virtuell följeslagare som håller föraren vaken, motverkar trötthet och gör körningen så trevlig som möjligt. Systemet assisterar föraren på olika sätt beroende på automationsnivån. Det kan handla om en varning, ett erbjudande att utföra en sekundär aktivitet som att skriva ett textmeddelande eller ett aktivt ingripande som att bromsa. 

Systemet använder sig av kameror som med hjälp av AI läser av förarens uppmärksamhet och aktiviteter, och baserat på detta, initierar olika stöd till föraren.

Här kan ni se en illustration av det hela. 

Projektdeltagarna inkluderade Volkswagen, MAN Truck & Bus, University of Stuttgart, Hochschule der Medien, Spiegel Institut, CanControl samt Bosch som ledde projektet. Projektet finansierades av German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) och pågich i 3,5 år. 

Källor

[1] Davis, A., Highways Today. Bosch develops Tango virtual companion to increase truck driving safety. 2020-09-17 Länk

[2] Tango. Länk