Etikettarkiv: Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV)

UK får råd kring fjärrkontroll

Den brittiska myndigheten Law Commission of England and Wales har rekommenderat den brittiska regeringen att snarast förbjuda fjärrkontroll (eng: teleoperation) av fordon fram tills man undersökt ämnet [1].

Råden som Law Commission levererat blev efterfrågade under 2022 av brittiska regeringens Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) och International Vehicle Standards på Department for Transport. Omfattningen gäller för de fall där fjärrkontroll sker bortom fordonets sikt.

Law Commission lyfter frågor kring ansvar vid olyckor, uppkopplingskvalité mellan fordon och fjärrsystem, cybersäkerhet, samt lägesmedvetenhet hos fjärroperatörer. Förslaget kring ansvar är att olycksoffer vid olyckor med fjärrkontrollerade fordon alltid ska vara försäkrade och räknas som icke-vållande, medan fjärroperatörer ska anses ansvariga för fordonets beteende. Organisationen ska bära ansvar för sådant som fjärroperatören inte kan ha kunskap om eller kontroll över.

De existerande lagarna anses otillräckliga. Law Commission menar att man oavsiktligt tillåter fjärrkontroll i dagsläget och att man därför bör införa ett förbud som företag sedan kan be om undantag från. Gällande fjärkontroll som sker från utanför UK vill man förbjuda det helt fram tills att det finns internationella standarder och överenskommelser. Anledningen är svårighet med att kvalitetssäkra fjärrkontroll-anläggningar utomlands.

Målsättningen är ett komplett legalt ramverk gällande fjärrkontroll på lång sikt.

Det är nu upp till regeringen att besluta utifrån råden.

Källa

[1] Law Commission. Remote driving review: robust regulation needed before technology is on UK roads. 2023-02-20 Länk

[2] RAPPORTEN. Remote Driving. Advice to Government. 2023-02 Länk