Etikettarkiv: Advanced Farming Systems

Case IH har tagit fram ett koncept för en självkörande traktor

Case IH har i samarbete med Advanced Farming Systems (AFS) tagit fram ett konceptfordon för en självkörande traktor för att undersöka dels om tekniken fungerar och dels om det finns ett kundbehov tillräckligt stort för att bönderna i USA skulle kunna tänka sig investera i ett sådant fordon [1].

Konceptfordonet är baserat på en existerande modell av Magnumtraktorer, men med ny styling och ett interaktivt användargränssnitt som möjliggör för operatören att övervaka förprogrammerade ingrepp på distans. Ombordsystemet räknar automatiskt in redskapsbredder och lägger en kurs för de mest effektiva banorna beroende på terräng, hinder och andra maskiner som arbetar på fältet. Operatören kan fjärrövervaka och justera banan via antingen en stationär dator eller en bärbar platta.

Med hjälp av radar, lidar och videokameror ombord kan fordonet känna av föremål som är stillastående eller i rörelse och kan stanna av sig självt för att notifiera operatören med ljus- och ljudvarning och invänta tilldelning av ett nytt spår. Fordonet stannar även omedelbart om GPS-signalen eller positionsdata försvinner eller om den manuella stoppknappen trycks in. Maskinuppdragen kan även ändras i realtid via fjärrgränssnittet eller via automatiska vädervarningar.

”Även om detta inte är en produktlansering på något sätt kan det säkert leda till en längre fram”, kommenterar AFS.

Källor

[1] Laurie Bedord: CASE IH Unveils Autonomous Concept Tractor, Agriculture, 2016-08-31. Länk