Stockholmsdeklaration

Under veckan hölls FNs globala trafiksäkerhetskonferens i Stockholm med 1700 deltagare från 140 länder. Där presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth Stockholmsdeklarationen. Deklarationen är framtagen gemensamt av landsdelegationerna och ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med trafiksäkerhet i världen. Den ska också lämnas in till FNs Generalförsamling för att ligga som grund till en FN-resolution om trafiksäkerhet.

Bland annat uppmanar Stockholmsdeklarationen FNs medlemsländer att minska dödsfall i trafiken med minst 50 procent till 2030, och att begränsa hastigheten till 30 km/h i områden där risken är stor för dödsfall och allvarligt skadade i trafiken.

Deklarationen nämner inte automatiserade fordon direkt utan diskuterar säkerhetsteknologi mer generellt.

Kopplat till detta kan ni också läsa Saving Lives Beyond 2020: The Next Steps. Det är en rapport som tagits fram av en internationell grupp av säkerhetsexperter på uppdrag av Trafikverket. Den presenterar nio olika rekommendationer för hur målen för hållbar utveckling kan bidra till förbättrad trafiksäkerhet över hela världen.

Källor

[1] Regeringskansli. Stockholmsdeklaration ska öka trafiksäkerheten i världen. 2020-02-19 Länk